Βίτσα

Το χωριό Βίτσα είναι ένας χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, με ιδιαίτερο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και οικολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή του Ζαγορίου. Βρίσκεται σε απόσταση 36 km απο την πόλη των Ιωαννίνων, πάνω στον οδικό άξονα του Ζαγορίου, στα όρια του Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου και στην αρχή της περίφημης χαράδρας του Βίκου.

Ο οικισμός της Βίτσας είναι μονοκεντρικός. Έχει μόνο ένα κέντρο το μεσοχώρι (πλατεία), γύρω απο την οποία αναπτύσσονται τα σπίτια στις διάφορες γειτονιές, τους δύο μαχαλάδες (Άνω και Κάτω Βίτσα). Αυτές οι γειτονιές εννώνονται μεταξύ τους με λιθόστρωτα μονοπάτια, τα γκαλτερίμια. Οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων στρέφονται γύρω απο την κτηνοτροφία και τον αγροτουρισμό.

Σημαντικά προϊστορικά ευρήματα έχουν ανασκαφεί στο βορειοδυτικό τμήμα του χωριού. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ναοί του Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των Ταξιαρχών και το γεφύρι του Μίσσιου που βρίσκεται στην αρχή της χαράδρας του Βίκου, σε απόσταση 30 min  απο την πλατεία του χωριού ακολουθώντας τη σκάλα της Βίτσας (λιθόχτιστο μονοπάτι).

Ο πλούτος της τοπικής παράδοσης εκφράζεται με εκδηλώσεις (πανηγύρι) για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτότου στις 15 Αυγούστου, των Απόκρεω με τις τοπικές τζαμάλες και τη γιορτή τσίπουρου κάθε Νοέμβρη.